Алгебра 8 клас Александра О.М.

maths-ftr.jpg
maths-ftr.jpg

Алгебра 8 клас Александра О.М.

0.00
Add To Cart

#001    Повторення. Відсотки. Відсоткові озрахунки.
#002    Повторення.  Формули скороченого множення, тотожні перетворення виразів.
#003    Повторення. Системи рівнянь. Розв’язування текстових задач
#004    Вхідне тестування.                                                                                                      КР
Раціональні вирази. (30 годин)    
#005    Цілі і дробові алгебраїчні вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних.
#006    Скорочення раціональних дробів і зведення їх до нового знаменника.
#007    Зміна знака чисельника і знаменника раціонального дробу.
#008    Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками.
#009    Додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками.
#010    Додавання і віднімання раціональних дробів.                    Самостійна  робота №1.
#011    Розв’язування вправ і задач.
#012    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–1.
#013    Множення і ділення раціональних дробів.
#014    Піднесення раціональних дробів до степеня з натуральним показником.
#015    Тотожні перетворення раціональних виразів.
#016    Розв'язування вправ на тотожні перетворення раціональних виразів.
#017    Рівняння зі змінною в знаменнику.
#018    Розв'язування рівнянь зі змінною в знаменнику.
#019    Розв’язування вправ і задач.                                                Самостійна  робота №2.
#020    Розв’язування вправ.
#021    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–2.
#022    Степінь з цілим від’ємним показником та його властивості.
#023    Властивості степеня з цілим показником.
#024    Стандартний вигляд числа. Запис чисел у стандартному вигляді. Порядок числа.
#025    Тотожні перетворення виразів зі степенями.
#026    Розв'язування вправ на тотожні перетворення виразів зі степенями.
#027    Розв’язування вправ і задач. 
#028    Розв’язування вправ і задач.                                                Самостійна  робота №3.
#029    Функція   у= k/x, її графік і властивості.
#030    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–3.
#031    Урок корекції знань, умінь та навичок.                                 Семестрове оцінювання.
#032    Заключний урок. Розв’язування цікавих задач.
Квадратні корені. Дійсні числа (16 год)    
1.  Числові множини. Функція y = x^2. Квадратний арифметичний корінь (8 год)    
#033    Функція у = х^2 та її графік.
#034    Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь.
#035    Рівняння  х^2 = а.
#036    Розв’язування вправ і задач.                                                Самостійна  робота №4.
#037    Раціональні та ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини.
#038    Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня.
#039    Добуток і частка квадратних коренів.
#040    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–4.
2.  Тотожні перетворення виразів. Функція              (8 год)    
#041    Тотожність                .
#042    Винесення множника з-під кореня. Внесення множника під корінь.
#043    Тотожні перетворення виразів, що мають квадратні корені.
#044    Функція                , її графік і властивості.
#045    Розв’язування вправ і задач.                                                Самостійна  робота №5.
#046    Підсумковий урок.
#047    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–5.
#048    Резервний урок.
Квадратні рівняння. (16 год)    
Розв'язання квадратних рівнянь. (8 год)    
#049    Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв’язання.
#050    Розв’язування неповних квадратних рівнянь.
#051    Формула коренів квадратного рівняння.
#052    Розв’язування квадратних рівнянь.
#053    Теорема Вієта.
#054    Розв’язування вправ на застосування теореми Вієта.       Самостійна  робота №6.
#055    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–6.
#056    Резервний урок.
Квадратний тричлен. Розв’язання задач і рівнянь, що зводяться до квадратних (8 год)    
#057    Квадратний тричлен і його корені.
#058    Розкладання квадратного тричлена на множники.
#059    Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних.
#060    Задачі, що розв’язуються за допомогою квадратних рівнянь.
#061    Задачі, що розв’язуються за допомогою рівнянь.                Самостійна робота №7.
#062    Розв’язування вправ і задач.
#063    Тематичний облік знань. Контрольна робота.                                               ТКР–7.
#064    Резервний урок.
Повторення    
#065    Повторення і систематизація навчального матеріалу.
#066    Розв’язування вправ на повторення матеріалу.
#067    Підсумкова робота за 8-йклас.                                                                          ТКР–8.
#068    Семестрове та річне оцінювання.
#069    Заключний урок. Розв’язування цікавих задач.