Біологія 8 клас Михайлик Л.А.

full-body-workout.jpg
full-body-workout.jpg

Біологія 8 клас Михайлик Л.А.

0.00

1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини
2. Травлення 
3. Дихання
4. Транспорт речовин  
5. Виділення. Терморегуляція. 
6. Опора та рух 
7. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система
8. Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Cенсорні системи
9. Вища нервова діяльність 
10. Регуляція функцій організму  
11. Розмноження та розвиток людини 
 

Add To Cart

#001    Організм людини як біологічна система.
#002    Різноманітність клітин організму людини. Тканини. Лабораторне дослідження. Ознайомлення з препаратами тканин людини. Інструктаж БЖД. Демонстрування мікропрепаратів тканин людини. 
#003    Органи. Фізіологічні  системи. Регуляторні системи організму людини.
#004    Значення знань про людину для збереження її здоров'я.
#005    Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини - основна властивість живого.
#006    Харчування і обмін речовин. Їжа та її компоненти.  Склад харчових продуктів. Дослідницький практикум. Самоспостереження за співвідношенням ваги і росту тіла.
#007    Знчення компонентів харчових продуктів. Харчові та енергетичні потреби людини. Проект. Збалансоване харчування.
#008    Огляд будови травної системи. Демонстрування моделей зубів; муляжів органів травлення.
#009    Процес травлення. Лабораторні дослідження зовнішньої будови зубів ( за муляжами, моделями). Дослідницький практикум. Дія ферментів слини на крохмаль. Інструктаж з БЖД.
#010    Регуляція травлення.
#011    Харчові розлади та їх запобігання.
#012    Узагальнення з тем:" Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини. Травлення."
#013    Значення дихання. Система органів дихання. Демонстрування муляжів легень, моделі гортані.
#014    Газообмін у легенях і тканинах. 
#015    Дихальні рухи. Нейрогуморальна регуляція дихальних рухів. Демонстрування моделі, що пояснює вдих і видих; досліду з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається.
#016    Профілактика захворювань дихальної системи.
#017    Внутрішнє середовище організму. Кров її склад та функції. Лімфа. Лабораторна робота1. Мікроскопічна будова крові людини. Інструктаж з БЖД.
#018    Зсідання крові. Групи крові та переливання крові.
#019     Система кровообігу. Демонстрування муляжів серця, кровоносних судин.
#020    Серце: будова та функції.
#021    Робота серця. Лабораторне дослідження. Вимірювання частоти серцевих скорочень. Дослідницький практикум. Самоспостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня.
#022    Будова і функції кровоносних судин. Рух крові. Кровотечі. Демонстрування вимірювання артеріального тиску.
#023    Серцево - судинні хвороби та їх профілактика.
#024    Виділення важливий етап обміну речовин.
#025    Будова і функції сечовидільної системи.Демонстрування моделі нирки.
#026    Захворювання нирок та їх профілактика.
#027    Значення і будова шкіри. Терморегуляція. Демонстрування моделі будови шкіри. Проект. Визначення типу шкіри на різних ділянках обличчя та складання правил догляду за власною шкірою.
#028    Контрольна робота.
#029    Значення опорно - рухової системи, її будова та функції. Демонстрування скелета людини та ссавців; скелета кінцівок людини.
#030    Кістки, хрящі. Демонстрування кісток різних за формою; хребців; декальцинованої та випаленої кістки. Лабораторні дослідження мікроскопічної будови кісткової та хрящової тканин. 
#031    Огляд будови скелета. З'єднання кісток.
#032    Функції і будова скелетних м'язів. Робота м'язів. Втома м'язів. Лабораторні дослідження розвитка втоми впри статичному та динамічному навантаженні; Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми.
#033    Основні групи скелетних м'язів.
#034    Розвиток опорно - рухової системи людини з віком. Проект ( за вибором) Гіподинамія - ворог сучасної людини; Рухова активність - основа фізичного здоров'я.
#035    Нейрон. Рефлекс. Рефлекторна дуга.
#036    Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини.
#037    Спинний мозок. Лабораторне дослідження. Вивчення будови спинного мозку людини ( за муляжами,моделями, пластинчастими препаратами).
#038    Головний мозок. Лабораторне дослідження . Вивчення головного мозку людини (за муляжами, моделями, пластинчастими препаратами).
#039    Вегетативна нервова система.
#040    Профілактика захворювань нервової системи.
#041    Узагальнення з теми:"Зв'язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система".
#042    Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.
#043    Зорова сенсорна система.
#044     Око. Захист зору. Демонстрування розбірної моделі ока.  Лабораторні дослідження. Визначення акомодації ока.  Виявлення сліпої плями на сітківці ока
#045    Слухова сенсорна система. 
#046    Вухо. Захист слуху. Лабораторне дослідження. Вимірювання порога слухової чутливості
#047    Сенсорні системи смаку, нюху.
#048    Сенсорні системи рівноваги, руху, дотику, температури, болю. Дослідницький практикум. Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри.
#049    Поняття про вищу нервову діяльність та її основні типи.
#050    Умовні та безумовні рефлекси. Лабораторне дослідження. Визначення реакції зіниць на світло.
#051    Інстинкти.
#052    Мова. Навчання та мислення. Лабораторне дослідження. Дослідження різних видів пам'яті.
#053    Мислення  та свідомість. Дослідницький практикум. Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту.
#054    Сон. Біоритми.
#055    Узагальнення з теми:"Вища нервова діяльність".
#056    Гомеостаз і регуляція функцій організму.
#057    Нервова регуляція.
#058    Гуморальна регуляція. Гормони.
#059    Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.
#060    Профілактика захворювань ендокринної системи.
#061    Імунна система. Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет.
#062    Імунізація. Алергія. СНІД.
#063    Будова і функції репродуктивної системи.
#064    Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.
#065    Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента та її функції.
#066    Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоров'я.
#067    Контрольна робота.
#068    Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.