Біологія 9 клас Михайлик Л.А.

visiblebody.png
visiblebody.png

Біологія 9 клас Михайлик Л.А.

0.00

1. Вступ (3год.)
2. Організм людини як біологічна система (3 год) 
3. Опора й рух (6 год)  
4. Кров і лімфа (6 год) 
5. Кровообіг і лімфообіг 
6. Дихання 
7. Харчування і травлення (7 год) 
8. Терморегуляція (2 год)
9. Виділення (3 год)
10. Ендокринна регуляція функцій організму людини (5 год)
11. Розмноження та розвиток людини (6 год)
12. Нервова регуляція функцій організму людини.(7 год) 
13. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи (8 год)
14. Формування поведінки і психіки людини (9 год)
15. Мислення і свідомість (10 год)

Add To Cart

Розділи програми:

1. Вступ (3год.)
2. Організм людини як біологічна система (3 год) 
3. Опора й рух (6 год)  
4. Кров і лімфа (6 год) 
5. Кровообіг і лімфообіг 
6. Дихання 
7. Харчування і травлення (7 год) 
8. Терморегуляція (2 год)
9. Виділення (3 год)
10. Ендокринна регуляція функцій організму людини (5 год)
11. Розмноження та розвиток людини (6 год)
12. Нервова регуляція функцій організму людини.(7 год) 
13. Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи (8 год)
14. Формування поведінки і психіки людини (9 год)
15. Мислення і свідомість (10 год)

Зміст:

#001    Біологічні науки, що вивчають організм людини. Значення знань про людину для збереження її здоров'я
#002    Походження людини Демонстрування муляжів черепа людини та людиноподібної мавпи. Особливості виду Ноmо sаріеns. Соціальне та культурне успадкування.
#003    Екскурсія до природничого музею. Походження людини.
#004    Поняття про біологічні системи. Структурна й функціональна організація клітин.
#005    Тканини
#006    Органи, фізіологічні й функціональні системи. Регуляторні системи організму людини.
#007    Будова і функції опорно-рухової системи. Кісткова та хрящова тканини. Лабораторна робота № 1.  Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин. Інструктаж з БЖД
#008    Розвиток кісток. Сполучення кісток. Практична робота №1. Будова суглобів, допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи. Інструктаж з БЖД. Будова скелета людини. Демонстрування: скелета і торса людини та ссавців, черепа, скелета кінцівок, кісток, хребців, декальцинованої та випаленої кісток.
#009    Будова і функції скелетних м’язів.
#010    "Фізичні якості м’язів.Лабораторна робота № 2. Втома при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми. Інструктаж з БЖД Демонстрування: дослідів, що ілюструють статичне та динамічне навантаження; розкривають, вплив ритму і обсягу навантаження на ефективність роботи скелетних м’язів."
#011    Формування постави людини.
#012    Перша допомога при ушкодженні опорно-рухової системи. Рухова активність і здоров’я.
#013    Внутрішнє середовище організму. Склад і функції крові.
#014    Формені елементи крові. Еритроцити.
#015    Групи крові. Переливання крові.
#016    Тромбоцити. Зсідання крові.
#017    Лейкоцити. Лабораторна робота № 3.Мікроскопічна будова крові людини. Інструктаж з БЖД
#018    Імунітет. Форми і види. Імунна система. Імунна регуляція.
#019    Органи кровообігу. 
#020    Будова серця . Робота серця і серцевий цикл. Демонстрування муляжів будови серця.
#021    Кровоносні судини.
#022    Рух крові по судинах. Визначення частоти серцевих скорочень та артеріального тиску. Практична робота № 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску. Інструктаж з БЖД
#023    Порушення діяльності серцево-судинної системи. Практична робота № 3. Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження. Інструктаж з БЖД
#024    Лімфообіг та його значення. Практична робота N° 4. Вивчення кровообігу. Зміни в тканинах у разі порушень кровообігу Інструктаж з БЖД. 
#025    Перша допомога при кровотечах.
#026    "Будова й функції органів дихання Демонстрування: муляжів будови легень. Голосовий апарат і мова Демонстрування: моделі гортані, моделі, що пояснює вдих і видих; спірометра."
#027    Газообмін у легенях і тканинах Демонстрування: дослід з виявлення вуглекислого газу у повітрі, що видихається; вимірювання життєвої ємності легень.
#028    Механізми й регуляція дихання. Функціональні показники дихальної системи
#029    Хвороби органів дихання та їх профілактика Демонстрування: прийомів штучного дихання.
#030    Травлення. Органи травлення.
#031    "Ротова порожнина. Будова зубів. Травлення в ротовій порожнині. Лабораторна робота № 4. Дія ферментів слини на крохмаль. Інструктаж з БЖД"
#032    Травлення у шлунку й кишечнику.
#033    Хвороби шлунково-кишкового тракту.
#034    Значення обміну речовин і енергії. 
#035    Вітаміни. Забруднення води та продуктів харчуванняя. Вплив на здоров’я.
#036    Живлення і здоров'я. Загальні особливості травної системи та обміну речовин у людини. Практична робота № 5. Антропометричні виміри. Практична робота № 6.Аналіз індивідуального харчового раціону за добу та відповідність його нормам. . Інструктаж з БЖД.
#037    Контрольна  робота.
#038    Будова й функції шкіри. Лабораторна робота № 5. Будова шкіри, нігтя, волоса (макроскопічне й мікроскопічне). Інструктаж з БЖД
#039    "Механізм терморегуляції. Фізіологічний механізм загартування. Захворювання та пошкодження шкіри. Гігієна шкіри. Практична робота № 7.Вимірювання температури тіла в різних його ділянках. Інструктаж з БЖД"
#040    "Система виведення продуктів обміну речовин з організму. Значення і загальна характеристика органів виділення Демонстрування моделей будови нирки ссавця, людини."
#041    Нефрон. Процес утворення сечі.
#042    "Роль нирок у підтриманні водно-сольового гомеостазу. Захворювання органів сечовидільної системи та їх профілактика."
#043    Гуморальна регуляція. Принципи роботи ендокринної системи
#044    Гіпотоламно-гіпофізарна система.
#045    Залози внутрішньої секреції.
#046    Залози змішаної  секреції.
#047    Значення залоз внутрішньої секреції у підтриманні гомеостазу й адаптації організму.
#048    Система органів розмноження.
#049    Розвиток і будова статевих клітин.
#050    Статеве дозрівання. Формування статевих ознак.
#051    Запліднення. Генетичне визначення статі.
#052    Запобігання захворюванням статевих органів.
#053    Віковий розвиток людини.
#054    Будова і значення нервової системи.
#055    Центральна і периферична нервова система. Спинний мозок.
#056    Відділи головного мозку. Структура й функції. Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини. ). Інструктаж з БЖД.
#057    Кора головного мозку. Структура й функції.
#058    Нервова регуляція рухової активності.
#059    Нервова регуляція роботи внутрішніх органів.
#060    Взаємодія регуляторних систем організму.
#061    Загальна характеристика сенсорних систем.
#062    Зорова сенсорна система Демонстрування розбірних моделей ока. Лабораторна робота № 7. Визначення акомодації ока, реакції зіниць на світло. Інструктаж з БЖД.
#063    Зорова сенсорна система. Лабораторна робота № 8. Виявлення сліпої плями на сітківці ока. Інструктаж з БЖД.
#064    Слухова сенсорна система. Демонстрування розбірних моделей вуха. Лабораторна робота № 9. Вимірювання порогу слухової чутливості. Інструктаж з БЖД.
#065    Сенсорна система рівноваги.
#066    Сенсорні системи смаку й нюху.
#067    Сенсорні системи руху, дотику, температури, болю.
#068    Поведінка і психіка людини.
#069    Природжені та набуті механізми поведінки людини.
#070    Лабораторна робота № 10. Безумовні й умовні рефлекси людини. Інструктаж з БЖД.
#071    Біоритми.Формування поведінкових реакцій.
#072    Навчання. Навички і звички.
#073    Пам’ять. Механізми пам’яті.
#074    Види пам’яті. Розвиток пам’яті.
#075    Дослідження різних видів пам'яті Практична робота № 8. Дослідження різних видів пам'яті. Інструктаж з БЖД
#076    Біологічні ритми як фізіологічна основа сну і неспання.
#077    Мислення і фізіологічні основи мовлення.
#078    Фізіологічні основи свідомості.
#079    Функціональна спеціалізація кори кінцевого мозку.
#080    Відчуття і сприйняття як початковий етап пізнавального процесу. Увага. Її види і властивості.
#081    Біологічні основи психофізіологічної індивідуальності людини. Визначення типу темпераменту. Практична робота № 9. Визначення типу темпераменту. Інструктаж з БЖД
#082    Характер людини. Емоції та мотивації. Свідомість.
#083    Виявлення професійних схильностей. Практична робота № 10. Виявлення професійних схильностей. Інструктаж з БЖД
#084    Мислення і свідомість людини.
#085    Контрольна робота.
#086    Вплив біологічних та соціальних чинників на формування особистості.