Підготовка до ЗНО з математики Александра О.М.

Підготовка до ЗНО з математики Александра О.М.
Підготовка до ЗНО з математики Александра О.М.

Підготовка до ЗНО з математики Александра О.М.

0.00
Add To Cart

#001    Відсотки. Числові та алгебраїчні вирази; їх тотожні перетворення.
#002    Алгебраїчні рівняння.
#003    Рівняння з параметрами.
#004    Системи алгебраїчних рівнянь з двома змінними.
#005    Нерівності та їх системи.
#006    Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи.
#007    Функції. Перетворення графіків функцій.
#008    Числові послідовності. Прогресії. Ціла та дробова частини числа.
#009    Тригонометричні функції, їх графіки та властивості. Тригонометричні рівняння та нерівності.
#010    Показникова та логарифмічна функції, їх властивості. Показникові та логарифмічні рівняння та нерівності.
#011    Планіметрія. Трикутники, чотирикутники, многокутники. Площі многокутників.
#012    Декартові координати. Вектори.
#013    Стереометрія, аксіоматика. Многогранники, тіла обертання; площі їх поверхонь та об'єми.
#014    Початки теорії границь. Похідна та її застосування.
#015    Первісна. Невизначений та визначений інтеграли. Застосування інтегрального числення.
#016    Комбінаторика. Початки теорії ймовірностей. Математична статистика.
#017    Повторення. Заключне (пробне) тестування.