Французька мова 6 клас Куницька С.Ю.

3-paris-social-niche1115.jpg
3-paris-social-niche1115.jpg

Французька мова 6 клас Куницька С.Ю.

0.00

 Учень може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Учень може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Add To Cart

 Учень може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Учень може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Учбовий план занять:

 1. Unité 1  С`est moi! Самопрезентація.  Аудіювання тексту. Розвиток діалогічного мовлення.
 2. Мої вподобання – їжа. Avoir faim. Avoir soif. Фонетика ( ритмічні групи). Devior. Pouviur.
 3. Назви країн. Вживання прийменників en, au, aux ,de, du з назвами країн. Закріплення граматичного матеріалу.
 4. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables. Домашнє читання. Обговорення прочитаного. Країнознавство:Париж, Версаль, Тулон, Дінь де Бен ( Дінь).
 5. Підсумкова самостійна робота.
 6. Unité 2 Мої покупки та кишенькові гроші. Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання та розвиток діалогічного мовлення. Acheter, prendre.
 7. Відділи магазину. Граматика : Conditionnel  present. Les pronoms personnel COD  (je le prends).
 8. Закріплення граматичного матеріалу. Розвиток навичок говоріння – мої витрати  La liaison – фонетика. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.
 9. Домашнє читання. Обговорення прочитаного. Країнознавство:des commerces en France. Контрольне оцінювання.
 10. Unité 3 Mon caractère. Розвиток навичок говоріння: описати себе, друга. Граматика: узгодження і місце прикметника.
 11. Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання.  Futur proche.
 12. Закріплення граматичного матеріалу. Дієслово conaître. Фонетика : [Ø],[y],[i]
 13. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.Домашнє читання. Обговорення прочитаного.  Країнознавство : Персонажі  Les Misérables.
 14. Підсумкова самостійна робота.
 15. Тестування DELF A1
 16. Unité 4 Mon collège. Аудіювання . Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. Розвиток навичок говоріння. Фонетика: L`écriture du son [k]
 17. Письмо граматика : дієслово apprendre. Le present continu . безособовий зворот  il faut
 18. Les Misérables.  Продовження. 
 19. Країнознавство: школа у Франції. Обговорення домашнього читання.
 20. Контрольне оцінювання.
 21. Unité 5 Mes amis. Аудіювання . Розвиток навичок читання . Ознайомлення з новими ЛО. Voir, s`en aller.
 22. Закріплення лексичного матеріалу. «Дружба». Розвиток навичок говоріння. Граматика: Pourquoi – parce que 
 23. Письмо:скорочення в текстах. Граматика: Beau –belle. Фонетика: L`écriture du son [s].
 24. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: «Відомі друзі»
 25. Підготовка до контрольної роботи . Граматичні вправи.
 26. Контроль письма 
 27. Контроль читання
 28. Контроль аудіювання
 29. Контроль говоріння
 30. Робота над помилками. Лексичні та граматичні вправи. Підсумковий урок. Новорічні свята.
 31. Unité 6 Au secour. Exprimer un point de vue . Розвиток навичок говоріння. Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання.
 32. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.
 33. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: «les cervice d`urgence en France».
 34. Контрольне оцінювання. Тестування DELF A1
 35. Unité 7 Mes paysages. Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання. Le Verbe mettre. Quel/ Quelle – Ce /Cette
 36. Закріплення лексичного матеріалу. Граматика : порядкові числівники. Les adjective numéraux ordinaux.
 37. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.  Продовження. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: «Des peintres en France au XIX siècle»:Моне, Ренуар, Ван Гог, Гоген.
 38. Підсумкова контрольна робота.
 39. Unité 8 Mes sorties. Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. Розвиток діалогічного мовлення для закріплення граматичного матеріалу: sortir, pas moi, moi aussi, moi non plus.
 40. Вирази :Avoir envie, ce soir, ce matin . Аудіювання. Розвиток діалогічного мовлення. Фонетика: L`écriture du son [о].
 41. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables. Обговорення домашнього читання. Culture et civilization: цирк, театр, відомі концертні зали Франції.
 42. Самостійна робота.
 43. Unité 9 Mes recherches sur Internet. ( історичні події). Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. P.C. avec avoir.
 44. Вправи на минулий час . Читання. Закріплення граматичного матеріалу.
 45. Аудіювання. Вирази : d`abord, après, ensuite, puis, enfin. Фонетика: L`écriture du son [e],[ə], [ɛ]
 46. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables. Опис героїв.
 47. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: французька революція та Маріанна. Пошукові французькі сайти.
 48. Контрольне оцінювання.
 49. Тестування DELF A1
 50. Unité 10 Des endroits bizarres.... Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. 
 51. Граматика : Ne  jamais, ne personne.  ІІІ группа дієслів. Аудіювання та читання. Avoir raison, avoir tort.  P.C. avec avoir
 52. Закріплення граматичного матеріалу. Фонетика : звуки [y], [u]. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.  Продовження.
 53. Підсумкова контрольна робота.
 54. Unité 11 On se prépare. Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО.
 55. Граматика : Р.С. avec être . закріплення матеріалу в діалогічному мовленні.
 56. Питальна форма est-ce que.  Р.С. для зворотніх дієслів. Фонетика: L`écriture du son [j].
 57. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.    Продовження.Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: Recettes et patisseries.  Tout le, toute la
 58. Підсумкова самостійна робота. 
 59. Unité 12 On a fini! Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. Граматика: l`imparfais. Si+present.
 60. Граматика :найвищий ступінь порівняння. Закріплення матеріалу. Розвиток навичок читання та монологічного мовлення. Фонетика: [e] prononcé ou non prononcé
 61. Розвиток навичок читання та аудіювання. Les Misérables.  Закінчення. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: Les Misérables : dénouement .
 62. Підсумкова контрольна робота. Тестування DELF A2
 63. Підготовка до контрольної роботи. Граматичні та лексичні  вправи.
 64. Контроль навичок письма.
 65. Контроль навичок читання.
 66. Контроль навичок аудіювання.
 67. Контроль  навичок говоріння
 68. Узагальнююча  робота над помилками. Лексичні та граматичні вправи.
 69. Мої плани на літо . Ознайомлення з новими ЛО. Розвиток навичок читання .
 70. Підсумковий урок