Французька мова 9 клас Куницька С.Ю.

paris-article-thumb.jpg
paris-article-thumb.jpg

Французька мова 9 клас Куницька С.Ю.

0.00

 Учень може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, здійснення покупок, місцевої географії, роботи. Учень може спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях, де потрібен простий і прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. Може описати простими мовними засобами вигляд свого оточення, найближче середовище і все, що пов’язане зі сферою безпосередніх потреб.

Add To Cart

Кількість занять: 105

Учбовий план:

 1. Відновлення мовленнєвої компетенції. Як я провела літо. 
 2. Mes amis. Аудіювання . Розвиток навичок читання . Ознайомлення з новими ЛО. Voir, s`en aller.
 3. Закріплення лексичного матеріалу. «Дружба». Розвиток навичок говоріння. Граматика: Pourquoi – parce que
 4.  Друзі по листуванню.  Письмо:скорочення в текстах. Граматика: Beau –belle. Фонетика: L`écriture du son [s].
 5. Ma famille. Ma biografie. Розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення.
 6. Підсумкова самостійна робота.
 7. Природа. Погода. Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання та розвиток діалогічного мовлення. Безособові звороти: Il faut, il faie, il est, il y a 
 8. Граматика : Futur simple. Les pronoms personnel COD  (je le prends).
 9. Закріплення граматичного матеріалу. Розвиток навичок говоріння - прогноз погоди.  La liaison – фонетика.
 10. Червона книга України. Ознайомлення з новими ЛО. Лексичні вправи.
 11. Домашнє читання: Тварини дикої природи . Обговорення прочитаного. 
 12. Охорона навколишнього середовища. Розвиток навичок читання та говоріння. Граматика: повторення минулих часів Passé Composé , Imparfait.
 13. Рослинний світ Криму та Карпат.  Граматичні вправи.
 14. Закріплення граматичного матеріалу. Дієслово connaître. 
 15. Фонетика : [Ø],[y],[i]
 16. Контрольне оцінювання.
 17. Рослинний та тваринний світ Франції. Нові ЛО . розвиток навичок говоріння та аудіювання.
 18. Граматика: Plus-que-parfait.
 19. Підсумкова самостійна робота.
 20. ЗМІ. Загальна інформація.
 21. Періодичні видання. Преса . Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО.
 22. Улюблена телепередача.  Розвиток навичок говоріння. Фонетика: L`écriture du son [k]
 23. Граматика: Минулі часи: Passé Composé , Imparfait, Plus-que-parfait.
 24. Закріплення  та узагальнення вивченого матеріалу. Інтернет. Сайти.
 25. Країнознавство: телебачення та радіо у Франції.
 26. Контрольне оцінювання.
 27. Наука та технічний прогрес. Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання. Заперечна форма (rien, jamais, plus).
 28. Відомі вчені України. Розвиток діалогічного мовлення. 
 29. Видатні вчені світу. Найпрогресивніші винаходи. Quel/ Quelle – Ce /Cette
 30. Граматика: Futur simple. 
 31. Закріплення граматичного та лексичного матеріалу.
 32. Підсумкова самостійна робота.
 33. Франція: загальна інформація. Розвиток навичок читання та говоріння.
 34. Найбільші та найвідоміші міста Франції. Розвиток діалогічного мовлення.
 35. Французьке місто, яке я хочу відвідати. Його видатні місця. Розвиток навичок говоріння.
 36. Curiosités de Paris: Tour Eiffel. Arce de Triumfe. Louvre.
 37. Розвиток діалогічного мовлення. Curiosités de Paris: Cimetière du Père-Lachaise,  Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
 38. Самостійна творча робота.
 39. Вправи на минулі часи. Закріплення граматичного матеріалу. Аудіювання. Вирази : d`abord, après, ensuite, puis, enfin. 
 40. Фонетика: L`écriture du son [e],[ə], [ɛ]
 41. Україна : загальна інформація. Нові ЛО.
 42. Найбільші міста України.
 43. Curiosités de Kiev: Cathèdrale Sainte-Sophie,  Андріївський узвіз.
 44. Підготовка до контрольної роботи . Граматичні вправи.
 45. Контроль письма 
 46. Контроль читання
 47. Контроль аудіювання
 48. Контроль говоріння
 49. Робота над помилками. Лексичні та граматичні вправи.
 50. Підсумковий урок . Новорічні свята.
 51. Відомі пам`ятки архітектури Києва. Нові ЛО. Розвиток діалогічного мовлення.
 52. Відомі пам`ятки архітектури Києва. Закріплення  ЛО. Заперечна форма дієслів.
 53. Lviv – la ville du café. 
 54. Граматика : Ne  jamais, ne personne.  ІІІ група дієслів.
 55. Закріплення граматичного матеріалу. Фонетика : звуки [y], [u].
 56. Аудіювання та читання. Avoir raison, avoir tort.  P.C. avec avoir
 57. Розвиток навичок читання та аудіювання. Паркове мистецтво України. 
 58. Мої улюблені місця для прогулянки в Києві. Розвиток навичок письма. Лист франкомовному другові про екскурсію по Києву. Заперечна форма (rien, jamais, plus).
 59. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation:Моя країна.
 60. Підсумкова контрольна робота.
 61. Молодіжна культура. Моє дозвілля. Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО.
 62. Граматика : Р.С. avec être . закріплення матеріалу в діалогічному мовленні.
 63. Питальна форма est-ce que.  Р.С. для зворотніхх дієслів. Фонетика: L`écriture du son [j].
 64. Розвиток навичок читання та аудіювання. Потреби молоді в Україні.
 65. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: Дозвілля французької молоді.
 66. Підсумкова самостійна робота. 
 67. Молодіжні організації. Загальна інформація. Розвиток навичок читання. Ознайомлення з новими ЛО. Граматика: le gérondif.
 68. Молодіжні організації в Україні. Їх спрямованість. Граматика : le gérondif. Закріплення матеріалу.
 69. Розвиток навичок читання та монологічного мовлення. Фонетика: [e] prononcé ou non prononcé
 70. Розвиток навичок письма : лексичні вправи.
 71. Обговорення домашнього читання. Culture et civilisation: Молодь Франції.
 72. Підсумкова контрольна робота.
 73. Vocabulaire en dialogues. «Національність та професії». Ознайомлення/повторення з новими ЛО. Аудіювання
 74. Закріплення вивченого матеріалу. Розвиток діалогічного мовлення. Граматика: participe present.
 75. Виконання граматичних вправ. Найактуальніші професії на ринку праці України. Нові ЛО.
 76. Граматика: participe present. Вибір професії. Ким я хочу бути
 77. Самостійна творча робота  «Моя майбутня професія» 
 78. Розвиток навичок говоріння та читання. Повторення дієслів avoir, être. Participle passé. 
 79. Фонетика: L`écriture du son [Ʒ]. Les nombres. Повторення.
 80. Vocabulaire en dialogues. «Урок французької мови» . ознайомлення з новими ЛО. Розвиток навичок аудіювання.
 81. Розвиток навичок читання та говоріння. Виконання лексичних вправ.
 82. Словниковий диктант.
 83. Vocabulaire en dialogues. «Ввічливість». Ознайомлення/повторення з новими ЛО. Аудіювання. 
 84. Розвиток навичок говоріння та читання. Граматика: Participe passé та participe présent.
 85. Самостійна творча робота .
 86. Vocabulaire en dialogues.____________________. ознайомлення з новими ЛО. Розвиток навичок аудіювання.
 87. Розвиток навичок читання та говоріння. Виконання лексичних вправ.
 88. Словниковий диктант.
 89. Розвиток навичок читання та говоріння ( 3 теми Vocabulaire en dialogues). Оцінювання.
 90. Vocabulaire en dialogues.______________________ Ознайомлення/повторення з новими ЛО. Аудіювання. 
 91. Розвиток навичок говоріння та читання. Граматика: Майбутні часи.
 92. Самостійна робота .
 93. Vocabulaire en dialogues. _______________________  Ознайомлення з новими ЛО. Аудіювання. 
 94. Розвиток навичок говоріння та читання. Граматика: Прикметник    (рід,число, місце в реченні).
 95. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання лексичних вправ. Словниковий диктант.
 96. Підготовка до контрольної роботи. Граматичні та лексичні  вправи.
 97. Контроль навичок письма.
 98. Контроль навичок читання.
 99. Контроль навичок аудіювання.
 100. Контроль  навичок говоріння
 101. Узагальнююча  робота над помилками. Лексичні та граматичні вправи.
 102. Мої плани на літо . Ознайомлення з новими ЛО. Розвиток навичок читання .
 103. Мої плани на літо. Розвиток навичок діалогічного мовлення.
 104. Повторення вивченого матеріалу. Лексичні та граматичні вправи.
 105. Підсумковий урок.