Математика 4 клас Пузь Ю.В.-Літвиненко О.П.

maths-ftr.jpg
maths-ftr.jpg

Математика 4 клас Пузь Ю.В.-Літвиненко О.П.

0.00
Add To Cart
 • Нерівність. Оцінка суми, різниці, добутку, частки.
 • Ділення з остачею. Оцінка площі.
 • Дроби. Задачі на частки і частини.
 • Дії змішаними числами.

 

 

 1. Додавання та віднімання багатоцифрових чисел.
 2. Множення багатоцифрових чисел.
 3. Ділення багатоцифрових чисел.
 4. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач за допомогою формул.
 5. Самостійна робота "Повторення вивченого за 3 клас" 
 6. Нерівність. Розв'язування нерівностей.
 7. Закріплення вмінь розв'язувати нерівності. Порядок дій у виразах дужками.
 8. Множина розв’язків нерівності.
 9. Запис нерівностей за множиною їх розв'язків. Розв'язування складених рівнянь.
 10. Знаки ≤ і ≥. Позначення множини розв'язків на числовому промені.
 11. Запис нерівностей за допомогою знаків ≤ і ≥ та визначення множини розв'язків нерівностей.
 12. Подвійна нерівність.
 13. Подвійна нерівність. Запис та розв'язок подвійних нерівностей. Самостійна робота "Розв'язування нерівностей"
 14. Оцінка суми.
 15. Оцінка різниці.
 16. Оцінка добутку.
 17. Оцінка частки.
 18. Прикидка результатів арифметичних дій.
 19. Самостійна робота "Оцінка суми, різниці, добутку, частки. Прикидка арифметичних дій."
 20. Підготовка до контрольної роботи.
 21. Контрольна робота.Розв'язування нерівностей. Оцінка суми, різниці, добутку, частки.
 22. Аналіз контрольної роботи.
 23. Ділення з одноцифровою часткою методом підбору.
 24. Ділення з одноцифровою часткою методом підбору. Перевірка ділення дією множення.
 25. Ділення з одноцифровою часткою без остачі.
 26. Ділення з одноцифровою часткою (з остачею). Формула ділення з остачею.
 27. Самостійна робота "Знаходження частини числа та числа за його частиною".
 28. Ознайомлення із діленням на двоцифрове число.
 29. Закріплення вмінь ділити  на двоцифрове число.
 30. Ознайомлення із діленням на трицифрове число.
 31. Закріплення вмінь ділити на трицифрове число.
 32. Закріплення вмінь ділити на дво- і трицифрове число.
 33. Самостійна робота.Закріплення вмінь ділити на дво- і трицифрове число.
 34. Оцінка площі.
 35. Оцінка площі. Множення і ділення на двоцифрове число.
 36. Наближене обчислення площі.
 37. Підготовка до контрольної роботи.
 38. Контрольна робота.Ділення з остачею. Оцінка площі.
 39. Аналіз контрольної роботи.
 40. Вимірювання та дроби.
 41. З історії дробів. Старовинні задачі з дробами.
 42. Частки.
 43. Порівняння часток.
 44. Знаходження частки числа.
 45. Знаходження числа за часткою.
 46. Розв'язування завдань на знаходження числа за часткою та задач на рух.
 47. Дроби. Відсоток.
 48. Порівняння дробів.
 49. Знаходження частини числа.
 50. Знаходження частини числа. Розв'язування задач на роботу.
 51. Знаходження числа за його частиною.
 52. Знаходження числа за його частиною. Розв'язування задач на знаходження периметра та площі пряокутника.
 53. Самостійна робота "Знаходження частини числа та числа за його частиною".
 54. Площа прямокутного трикутника.
 55.  Розв'язування задач на знаходження площі прямокутного трикутника та об´єму куба, прямокутного паралелепіпеда.
 56. Ділення і дроби.
 57. Розв´язування задач з дробами.
 58. Яку частину одне число становить від іншого?
 59. Яку частину одне число становить від іншого? Розв'язування виразів на багато дій.
 60. Підготовка до контрольної роботи.
 61. Контрольна робота. Дроби. Задачі на частки і частини.
 62. Аналіз контрольної роботи.
 63. Додавання дробів однаковими знаменниками.
 64. Віднімання дробів з однаковими знаменниками.
 65. Віднімання дробів з однаковими знаменниками. Розв’язування числових кросвордів.
 66. Самостійна робота "Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками"
 67. Правильні і неправильні дроби.
 68. Правильні і неправильні дроби. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками.
 69. Правильні і неправильні часини величин.
 70. Розв’язування задач, які пов’язані з поняттям "частина".
 71. Систематизація задач на частини. Розв’язування текстових задач.
 72. Мішані числа. Формування поняття мішаного числа.
 73. Запис числа у вигляді суми цілої частини і навпаки.
 74. Виділення цілої частини з неправильного дробу.
 75. Запис неправильного дробу у вигляді мішаного числа.
 76. Запис мішаного числа у вигляді неправильного дробу.
 77. Підготовка до контрольної роботи за І семестр. Розв’язування задач.
 78. Підсумкова контрольна робота за І семестр.
 79. Аналіз контрольної роботи.
 80. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація вивченого за І семестр.