Український рушник Демидова І.Л.

Український рушник Демидова І.Л.
Український рушник Демидова І.Л.

Український рушник Демидова І.Л.

0.00
 • особливості орнаментів на рушниках у різних регіонах;
 • призначення рушників; відмінності між різними за призначенням видами рушників;
 • змістове наповнення весільних рушників;
 • виконувати наступні операції: зубцювання, змережування;оздоблення виробів;
 • моделювання орнаментальних вибійок для оздоблення весільних рушників;
 • висловлювати судження про: історію виникнення рушників; техніки народної ручної вишивки;
Add To Cart

МЕТА

Формування всебічно розвиненої особистості засобами народного мистецтва, українських обрядових традицій. 

ЗАВДАННЯ

 • формування культури людських почуттів – любові, доброти, милосердя через ознайомлення з народними традиціями та обрядами;
 • формування здатності сприймати, інтерпретувати українські обрядові традиції (зокрема, українські весільні рушники різних регіонів України);
 • формування уявлень про сутність, види та технології виготовлення весільних рушників, особливості поєднання колірної гами, символіку окремих регіонів; засвоєння основних технік, прийомів, закономірностей виготовлення рушників та відповідної термінології;
 • виховання духовних та моральних ціннісних орієнтирів у обрядовій сфері, інтересів, смаків, потреб у творчості, національно-патріотичної свідомості та активної життєвої позиції;
 • формування розуміння зв’язків обрядового мистецтва з природним і культурним середовищами життєдіяльності людини.

ОПИС ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

По завершенню навчання учні зможуть:

 • розпізнавати: національні обереги;
 • особливості весільних рушників різних регіонів України;
 • порівнювати: різні кольорові гами у виробах;
 • особливості орнаментів на рушниках у різних регіонах;
 • характеризувати: різні види обрядовості в Україні;
 • призначення рушників; відмінності між різними за призначенням видами рушників;кольорове оздоблення весільних рушників різних регіонів;
 • змістове наповнення весільних рушників;
 • виконувати наступні операції: зубцювання, змережування; оздоблення виробів;
 • моделювання мережок, рубців; контрастні поєднання кольорів;
 • гармонійне кольоросполучення;
 • моделювання орнаментальних вибійок для оздоблення весільних рушників;
 • висловлювати судження про: історію виникнення рушників; техніки народної ручної вишивки;
 • кольоросполучення у зовнішньому оформленні весільних рушників;
 • символіку українських рушників.

ЗМІСТ

№        Тема уроку
#001    Українські обереги. Із історії виникнення українських рушників.
#002    Основні види зубцювання, змережування, хрестової техніки. Їхні компоненти, особливості застосування у ручній вишивці. 
#003    Виконання окремих елементів зубцювання, змережування.
#004    Шви, мережки, рубці.
#005    Техніки вишивки. Оздоблення виробів.
#006    Основні гармонійні кольоросполучення. 
#007    Контрастні кольоросполучення. 
#008    Контрастне поєднання кольорів. Сполучення кольорів.
#009    Символіка українського весільного рушника.
#010    Орнаментальні вибійки в оздобленні рушників.
#011     Весільні рушники різних регіонів України.
#012    Техніки вишивки, орнаменти, кольорові гами.
#013    Створення орнаментів за кольоровими гамами.
#014    Практичне заняття.Вишивання рушника для шкільного музею рушників. 
#015    Практичне заняття.Вишивання рушника для шкільного музею рушників.
#016    Практичне заняття.Вишивання рушника для шкільного музею рушників.