Освітню діяльність школа здійснює згідно з ліцензією № 581939, виданою Головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 24.01.2012. Термін 23.01.2012 - 23.01.2023.

   Державну атестацію заклад пройшов у 2013 році. За її результатами встановлено відповідність освітньої діяльності закладу вимогам чинного освітнього законодавства. Свідоцтво про державну атестацію серія ЗНЗ № 002023 від 20 березня 2013 року;  до 20 березня 2023 року.

   Мова навчання в школі - українська. Поглиблено вивчається англійська мова, як друга іноземна - французька, російська - факультативно.

    Навчально-виховний процес здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

    В початковій школі математика вивчається за Всеураїнською комплексною програмою розвитку дітей "Росток".

    Впроваджуються авторські програми, укладачами яких є педагогічні працівники школи

  Традиційно згідно з річним планом роботи школи в третій навчальній чверті проводиться декада відкритих уроків з загальноосвітніх предметів, під час якої батьки мають змогу ознайомитися із рівнем сформованості навчальних умінь і навиків дітей.