Крім зручних форматів перебування у школі є різні способи отримання освіти. 

Спеціалізована школа, яка включає в себе вивчення предметів та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти та науки України безпосередньо в школі за допомогою вчителів. Спрямована на вивчення 3 іноземних мов, підготовку до ДПА та ЗНО.

Дистанційна - це комплекс освітніх послуг, що надається за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Дає можливість обрати зручний темп і навантаження, прийнятний ступінь свободи, побудувати навчання на довірі та доброзичливості.

GOOGLE CLASSROOM - Формування системи неперервного навчання - універсальної форми діяльності, спрямованої на навчання впродовж життя (Концепція Нової Української школи).

Google Classroom – це інструмент, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти оцінки, коментувати і організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або в режимі дистанційного навчання. Завдяки платформі Classroom можна організувати проектну роботу, перевернуте навчання, дистанційне навчання.

Екстерна́т — це форма отримання освіти, яка передбачає самостійне вивчення загальноосвітніх програм загальної, середньої освіти з подальшою проміжною та державною (підсумковою) атестацією у загальноосвітньому закладі, що має державну акредитацію.

Екстернат дає можливість отримати середню освіту, не відвідуючи школу щодня. Також екстерн може пройти програму двох класів за один навчальний рік. Перевага екстернату полягає в тому, що він надає учениці можливість зробити натиск на потрібних предметах, звільняє час для підготовки у вищий навчальний заклад, дозволяє поєднувати навчання у школі з роботою, з навчанням в іншому навчальному закладі чи гуртку. Можливе повністю самостійне навчання, екстерн складає лише іспити. Головний принцип екстернату — звільнити учня від щоденних занять у школі, зекономивши у такий спосіб час, проте забезпечивши учня повноцінною освітою. Система освіти влаштована так, що за мінімальний проміжок часу екстерн отримує максимальну кількість інформації. Учень засвоює програму самостійно, вчитель лише контролює ступінь засвоєння матеріалу. Для цього учень складає заліки та екзамени і на підставі позитивних результатів державної атестації отримує атестат державного зразка.

Канадський атестат про освіту - спільній канадсько-український проект “Подвійний атестат про повну загальну середню освіту”