У сучасних умовах найголовнішим, найпріоритетнішим є й буде здоров’я дітей, їх фізіологічний, інтелектуальний та моральний розвиток. Проблема формування валеологічної свідомості підростаючого покоління стає досить актуальною. Сучасна концепція освіти України орієнтує вчителя на досягнення головної мети освіти: формування готовності особистості до саморозвитку, її інтеграцію у національну та світову культуру. Предметом валеології є здоров’я людини. Педагогічна валеологія основним завданням ставить формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей. 

Наші діти на сьогодні - ослаблені та хворобливі як, урешті, і належить бути дитині, котра нераціонально харчується, живе в урбанізованому місті з його екологічними проблемами, не займається справжньою фізкультурою та постійно зазнає нервових перевантажень. Державною програмою «Діти України» підкреслюється, що здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. Тому формування здорового способу життя є обов'язковим завданням і умовою розвитку творчих здібностей учня та формування його як творчої особистості. 

Школа - це місце, де дитина проводить значну частину часу. Школа - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів. Програма «Школа сприяння здоров’я» покликана чітко регламентувати діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової особистості.

Формула успіху школи для дівчаток “Леді”: інтелект+здоров’я.

Заклад сприяє збереженню та формуванню всіх ключових здоров’я:

  • фізичного - ранкові зарядки, фізкультхвилинки, контрасні душі, збалансоване харчування, туристичні походи, верхова їзда;

  • соціального   - участь учениць в олімпіадах, змаганнях, гуртках, традиційних масових святах;

  • психологічного - роздільне навчання, комунікація, режим, підтримка психологів та кураторів;

  • емоційного - відвідування музичної та танцювальної школи: гра на музичних інструментах, хор, вокал, звітні концерти, бали, заняття різними видами танців;

  • інтелектуального - інноваційні форми роботи, створення ситуації успіху, врахування вікових особливостей, постійний розвиток процесів мислення.