КОДЕКС

учениці

школи шляхетних дівчаток «Леді»

Даний Кодекс складається із вступу та п’яти розділів.

Положення Кодексу обов’язкові для виконання

усіма без винятку ученицями

школи «Леді»

 
 

IВступ

 1. Жодна дитина на Землі не схожа на іншу. У кожної свої зовнішність, характер, здібності, оточення. Це робить її унікальною та неповторною особистістю. В той же час за своєю людською цінністю жодна особистість не відрізняється від іншої – вони однаково цінні. Кожна дитина, подібно всім іншим людям на світі, в повній мірі наділена людською гідністю і людськими правами, які належать їй по факту народження. Ніхто і ні при яких обставинах не має права принизити її гідність і лишити її цих прав.

 2. Права дитини захищаються міжнародними угодами і законами усіх цивілізованих країн. В них даються вказівки для дорослих – політиків, державних службовців, педагогів, батьків, – як ставитись до дітей, щоб не порушити їх права. Проте діти спілкуються не тільки з дорослими, але і один з одним. І в цьому спілкуванні вони можуть чинити один одному неприємності, наносити фізичні і моральні збитки. Більше того, в умовах школи приниження гідності і обмеження прав дитини найбільш вірогідніше з боку інших дітей, ніж з боку дорослих. Кодекс учениці школи «Леді» роз’яснює дитині її права і приписує обов’язки і правила поведінки для того, щоб ці ж самі правила гарантувалися для решти дітей.

 3. Якщо кожна учениця школи «Леді» буде слідувати цьому Кодексу, то в школі складеться особливо доброзичлива, психологічно комфортна атмосфера, яка потрібна людині сама по собі, і разом з тим є підґрунтям для успішного засвоєння знань, розвитку і творчості.

 4. У школі «Леді» цінуються: знання, інтелект, танцювальні, музичні художні досягнення, фізичне здоров’я, духовні інтереси, сильна воля, чесність, щиросердечність, доброзичливість, співчутливість, взаємодопомога, внутрішня культура, охайність, інтелігентність.

 5. Кодекс не несе в собі нічого, що було б недосяжним для розуміння учениці будь-якого віку. Його виконання залежить тільки від знань вимог і бажання слідувати їм. Кожна учениця школи «Леді» зобов’язана вивчити положення Кодексу і підтвердити готовність слідувати їм. Після цього настає повна особиста відповідальність кожної учениці за свою поведінку.

 6. Педагогічна рада школи є головним колегіальним органом, покликаним забезпечувати права учениць школи «Леді». Якщо порушення вимог Кодексу носять систематичний характер, це розцінюється як свідома позиція, спрямована на приниження і обмеження прав інших дітей, як виклик самій школі, її колективу, устоям, репутації. У цьому випадку педагогічна рада має право звернутись до адміністрації школи з пропозицією про дисциплінарне стягнення або навіть виключення порушниці зі школи.

 7. За умови порушення ученицею положень Кодексу в розділі 3 п.7, 8, 9 така учениця зі школи відраховується.

  Розділ І.  Права

  Кожна учениця школи «Леді» має право:

  1. На навчання і розвиток в морально комфортній, доброзичливій атмосфері.

  2. На безумовну повагу своєї людської гідності усіма без виключення.

  3. На справедливе і рівне ставлення до себе з боку педагогів та обслуговуючого персоналу школи. Кожна учениця має право розраховувати на такі ж прояви уваги, піклування і любові, які отримує будь-яка інша учениця. Не допускається створювати особливі умови для окремих учениць.

  4. На об’єктивну оцінку та визнання своїх досягнень у навчанні, в танцювальному та музичному мистецтві, в художньому та особистісному розвитку.

  5. На поважне ставлення до своєї особистості і своїх прав з боку учениць будь-якого віку, як молодших так і старших. Не допускаються ніякі вислови і дії, які принижують людську гідність, травмують психіку і ізолюють від загальних справ.

  6. На особисту точку зору з будь-якого питання і свободу її відстоювання, які не протидіють духу та букві даного Кодексу.

  7. На фізичну недоторканість, у тому числі недоторканість особистих речей.

На гуманне ставлення оточуючих, дорослих і дітей, у випадку порушення нею норм даного Кодексу або здійснення іншої дії, яка суперечить загальним нормам моралі та етикету.

Розділ ІІ. Обов’язки

Кожна учениця школи «Леді» зобов’язана:

 1. Серйозно ставитись до навчання, намагатись досягти якнайкращих результатів, розглядати навчання як головний сенс свого перебування в школі.

 2. Берегти своє здоров’я, а саме: виконувати рекомендації щодо здорового харчування, не відмовлятись від фізичних навантажень, дотримуватись режиму перебування на свіжому повітрі, добирати одяг відповідно до погодних умов.

 3. Виконувати письмові та усні розпорядження педагогів та адміністрації. Поважати знання та досвід своїх вчителів.

 4. Поважати цінності пріоритети, моральні та педагогічні установки своєї школи, піклуватись про репутацію та сприяти піднесенню її престижу своїми досягненнями.

 5. Поважати людську гідність і права інших учениць. Будь-які дії з боку класного та шкільного колективу, які принижують людську гідність, травмують психіку, ведуть до замкненості та ізоляції, які породжують стан пригніченості, комплексу, відчуття особистої неповноцінності – розцінюються як злочин перед особистістю дитини і є несумісними з основоположними принципами навчання і виховання в школі «Леді».

 6. Оволодіти та дотримуватись загальноприйнятих норм етикету; уникати поведінки, яка є неприйнятною для оточуючих з етичної та естетичної точки зору.

 7. Висловлювати свої погляди, не принижуючи гідність та почуття інших людей.

 8. Не перекладати свою провину на інших і, перш за все, вибачитись, намагаючись виправити положення і зробити висновки на майбутнє.

 9. Дотримуватись встановленого зразку шкільної форми в залежності від виду занять.

 10. Своєчасно здавати на зберігання вихователю або черговому адміністратору мобільний телефон, планшет, ноутбук.

  Розділ ІІІ.  Заборони

  Учениця школи «Леді» не повинна:

  1. Прагнути до переваги над іншими  дітьми за рахунок морального та фізичного тиску. В школі «Леді» визнається виключно перевага в знаннях, танцях, музиці, художній творчості.

  2. Залякувати будь-кого, особливо слабших та молодших за віком.

  3. Висміювати того, хто менше знає, відстає у навчанні або здійснив будь-який промах. Особливо непристойно і жорстоко висміювати людину за її фізичні особливості і недоліки.

  4. Давати клички та принизливі прізвиська.

  5. Відповідати злом на зло.

  6. Допускати фізичне насилля по відношенню до інших дітей.

  7. Використовувати ненормативну лексику, вести розмови на непристойні теми, чинити дії аморального змісту.

  8. Приносити до школи та використовувати цигарки, алкогольні напої, психотропні та отруйні речовини, друковану продукцію, фото- та відеоматеріали еротичного спрямування.

  9. Розповсюджувати в соціальних мережах Internet повідомлення, статті, фото- та відеоматеріали непристойного характеру.

  10. Фарбувати волосся та нігті, наносити татуаж, використовувати косметику, носити прикраси. Взуття повинно бути на підборах не вище 3 сантиметрів.

  11. Брати чужі речі без дозволу їх власників.

  12. Приносити до школи речі для продажу іншим ученицям, а також купувати будь-що у них.

  13. Грати на території школи в азартні ігри або будь-які інші ігри на гроші чи речі.

  14. Користуватися мобільними телефонами (за винятком визначеного часу).

  15. Спричиняти збитки шкільному майну, зеленим насадженням на території школи, пошкоджувати інтер’єр і фасад шкільної будівлі.

   Розділ ІV.  Правила поведінки  

   На території школи і в шкільному приміщенні:

   1. Необхідно вітатися з усіма дорослими, знайомими і незнайомими, педагогами, обслуговуючим персоналом, відвідувачами школи, батьками, а також з усіма дітьми, яких зустрічаєш в цей день в перший раз. Таким же чином треба прощатися, залишаючи школу.

   Забороняється без дозволу відлучатися зі школи протягом навчального дня з будь-якої причини та з будь-якого приводу. Учениця може вийти за межі шкільної території тільки з дозволу адміністрації школи та в супроводі вихователя.

   2. Забороняється залишати школу, не попередивши про це вихователя та не повідомивши, з ким із дорослих учениця іде додому.

   3. Учениця, яка має бажання у вільний час вийти на подвір’я школи, в інші класи, танцювальні зали, або в шкільне кафе, повинна повідомити про це вихователя. Забороняється знаходитись в танцювальних залах без нагляду дорослих.

   4. Кожна учениця повинна максимально точно виконувати розпорядок дня не запізнюватись на уроки, обід, індивідуальні заняття. Запізнення на урок є грубим порушенням шкільної дисципліни.

   5. Учениця, яка відчуває певні труднощі в засвоєнні того чи іншого предмета, повинна відвідувати відповідні консультації на запрошення вчителя або з особистої ініціативи.

   6. До педагогів та усіх дорослих, які знаходяться в школі, необхідно звертатися на «ви», за іменем та по-батькові, не перебивати, не втручатися в розмову, за виключенням надзвичайних ситуацій. В такому разі потрібно вибачитися, отримати дозвіл, а потім викласти суть справи.

   7. Забороняється розмовляти з педагогом або будь-яким дорослим, який знаходиться в школі, зверхньо та недоброзичливо.

   8. Усі усні або письмові повідомлення та побажання педагогів батькам необхідно передавати вчасно.

   9. На перерві забороняється бігати по шкільних коридорах, кричати, штовхати, чинити будь-які дії, які можуть привести до травм інших людей або самої учениці.

   10. Кожна учениця повинна суворо виконувати правила техніки безпеки та приписи шкільного лікаря. Забороняється приносити до школи гострі предмети, за виключенням тих, які потрібні для уроків трудового навчання та занять у другій половині дня. Речі повинні знаходитись у портфелі чи індивідуальних шафах та діставатися тільки для роботи.

   11. У випадку поганого самопочуття або травми необхідно терміново повідомити про це шкільного лікаря, або будь-якого працівника школи.

   12. Кожна учениця повинна слідкувати за чистотою в школі та у класі не розкидати папірці, не писати на партах, стільцях, стінах, підвіконнях, витирати взуття при вході в школу.

   13. У приміщенні школи дозволяється знаходитись тільки у змінному взутті. Обов’язки чергової по школі і класу потрібно виконувати відповідально та ретельно.

   14. Необхідно слідувати правилам етикету в одязі, манерах спілкування.

   15. В особистій шафі, парті та портфелі повинен підтримуватись постійний порядок.

   16. Забороняється без дозволу господаря цікавитись вмістом його особистої шафи, парти, портфеля, гаманця, кишень одягу. Особисте майно кожного є недоторканим. Це також стосується речей, які знаходяться на столі та в столі учителя, в учительській, танцювальних залах, їдальні та шкільному кафе, в холі та приймальні у секретаря.

   17. Забороняється приносити до школи дорогі речі, які не мають відношення до навчального процесу, вироби з дорогоцінних металів та каменів. Гроші, які дали батьки для оплати за навчання, на театральні квитки, екскурсії, підручники або шкільне приладдя, солодощі в шкільному кафе потрібно одразу ж передати вихователю або використати за призначенням.

   18. Позичені гроші або речі необхідно повернути вчасно, або раніше встановленого терміну. Стан речей повинен бути не гірший ніж той, в якому вони були взяті. Педантичне ставлення до грошей та речей інших людей – це справа честі.

   19. Необхідно бережливо ставитися до тварин, пташок, а також до зелених насаджень, дерев, кущів, квітів, які знаходяться на території школи.

   На уроці та під час самопідготовки:

   20.До початку уроку кожна учениця повинна звільнити парту від усього зайвого, що могло б відволікати її увагу, та покласти на парту все необхідне для того, щоб відразу включитися в навчальний процес уроку.

   21. Якщо чергова учениця не встигла підготувати до уроку класну дошку,  фломастери, крейду, магніти, то потрібно зробити це за неї.

   22. Забороняється приходити на урок без виконаного домашнього завдання за виключенням тих випадків, коли це виконання було ускладнено з поважної причини.

   23. На початку уроку потрібно встати і привітати учителя.

   24. На уроці не дозволяється займатися будь-чим, що не пов’язано з навчальним процесом.

   25. Забороняється шуміти, голосно розмовляти, ходити по класу без дозволу учителя, а також заважати іншим ученицям та вчителю будь-яким іншим чином.

   26. Не можна покидати клас без дозволу учителя.

   27. Якщо до класу заходить доросла людина, необхідно встати та привітати її.

   28. В кінці уроку необхідно встати та подякувати учителя за урок.

   У шкільній їдальні:

   29.Перед відвідуванням їдальні необхідно вимити руки з милом.

   30. Під час прийому їжі потрібно правильно користуватися столовими приборами, слідувати етикету. Розмовляти тільки за потребою і тихо.

   31. Після закінчення прийому їжі прибрати використаний посуд.

   В туалетній кімнаті:

   32. Туалетну кімнату відвідувати можна тільки поодинці та лише за гігієнічних потреб.

   33. Туалетна кімната є місцем особистої гігієни; знаходячись у туалеті, потрібно зберігати чистоту та порядок.

   Розділ V.  Настанови та поради

   1.Знай, що основні положення даного Кодексу написані зовсім не для того, щоб утруднити тобі життя або залишити тебе без задоволення від перебування в школі. І складені вони зовсім не нашими педагогами і не спеціально для нашої школи. Їх зміст – це досвід усього попереднього існування людства, це висновки, зроблені людьми, виходячи з цього досвіду. Ні за що інше люди не заплатили так дорого, як за зневажання цим досвідом. Тому було б дуже нерозумно та необачно з твоєї сторони ставитись до них зверхньо. Постарайся зрозуміти і прийняти їх. Виконуй їх не зі страху осудження або покарання, а із внутрішнього бажання та переконання, навіть тоді, коли тебе ніхто не бачить і не може осудити. Цим ти не тільки полегшиш собі життя і завоюєш симпатії, дружбу та повагу зі сторони інших людей, але піднімешся у  власних очах, знайдеш внутрішню рівновагу, спокій та впевненість, які дуже потрібні в житті

   2. Пам’ятай: не тільки ти, але і всі люди мають бажання, потреби, інтереси. Намагайся в будь-яких ситуаціях подумки поставити себе на місце людини, з якою спілкуєшся, та уявити, як би ти хотіла, щоб поставились до тебе. Вже в давнину люди дуже різних, не пов’язаних між собою культур, прийшли до одного і того ж висновку: не роби іншому того, чого не хочеш, щоб робили тобі.

   3. Піклуйся про свою репутацію уже зараз. Не має нічого, на що її мало б сенс проміняти. Час летить швидко, і твої однокласниці, які сьогодні бачать і оцінюють кожен твій крок, в  майбутньому можуть стати твоєю опорою в житті і в роботі. Пам’ятай, що не має нічого більш надійного, ніж довіра, яка заснована на багаторічній шкільній дружбі. Не віддавай це в жертву заради примарних забаганок.

   4. Задоволення та розваги не можуть бути головними цілями життя. Люди, які живуть заради цього, ніколи не досягають нічого серйозного. Розважайся тільки для того, щоб відпочити від своїх основних занять. Знай, що кращий відпочинок – це зміна видів діяльності.

   5. Пишайся своїми батьками, але пам’ятай, що їх досягнення не є твоїми досягненнями. Не посилайся на їх суспільне та матеріальне положення для того, щоб самій піднятися в очах оточуючих.

   Власний авторитет напрацьовується тільки своєю особистою працею.