Завдяки ранковим зустрічам учні переходять від зосередження уваги на власній особистості до взаємодії з іншими людьми. Уміння сприйняти точку зору іншої людини сприяє розвитку толерантності, виховує повагу до думки інших. Важливого значення набуває здатність людини говорити і слухати, робити вибір, уникати конфліктів. Учням необхідно постійно розвивати свої мовленнєві здібності, мовленнєву поведінку використовуючи можливість спілкування зі своїми ровесниками.

Ось і учениці 1 класу школи “Леді”, на черговій ранковій зустрічі, 4 навчального тижня знайомилися із темою тижня - “Моє довкілля”. Під час ранкової зустрічі дівчатка спочатку розшифровували назву теми, потім знайомилися із поняттям “довкілля”, слухали та опрацьовували вірш “Гімн довкіллю”, розпізнавали природні та рукотворні тіла, працювали в групах та в парах. І, звичайно, в ранковому колі учениці проговорили одна одній побажання на день і зробили по компліменту.