Учениці 7 класу під час уроку розглядали тему «Хімічні властивості кисню. Поняття про оксиди. Реакції сполучення». Дівчатка ознайомились з поняттями «оксид», «реакція сполучення», «окиснення», «горіння». Також учениці розглянули реакції взаємодії кисню з простими і складними речовинами, закріпили уміння складати рівняння реакцій, використовуючи закон збереження маси і довели наявність кисню у повітрі, провівши дослід горіння свічки під ковпаком.