МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 1

МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 1
МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 1

МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 1

0.00

Ця програма розрахована на заняття з дітьми віком
4–5 ро ків і дає змогу забезпечити їх глибокими, повними
знаннями та всебічно розвинути їхні здібності. Адже коли
розвинути в дитині здатність думати, аналізувати, логічно
мислити, вона надалі зможе самотужки осягнути шкільну
програму.

Add To Cart

Нині "модно" рано дорослішати, розумнішати. Йдучи
до школи, діти вже вміють читати, писати, розв'язувати
приклади та задачі. Але механічне заучування не
забезпечує дитині впевненості в своїх можливостях, не
допомагає легко сприймати новий матеріал. Підготовка
за 1–2 місяці не прищепить здатності зосереджувати
увагу впродовж тривалого часу, вмінню та бажанню
працювати.
Ця програма розрахована на заняття з дітьми віком
4–5 ро ків і дає змогу забезпечити їх глибокими, повними
знаннями та всебічно розвинути їхні здібності. Адже коли
розвинути в дитині здатність думати, аналізувати, логічно
мислити, вона надалі зможе самотужки осягнути шкільну
програму.
Перша та друга частини розраховані на один рік
навчання дітей чотирьох років, або на перше півріччя
перед школою для дітей п’яти років. Діти зможуть
розвинути пам'ять, логіку, увагу, уяву, підготуватися до
сприйняття "дорослої" математики.
Третя та четверта частини розраховані на заняття з
п’ятирічними дітьми в другому півріччі перед школою,
після обов'яз кового проходження першої та другої час -
тин. Дитина зможе зрозуміти та полюбити математичні дії
(порівняння, розв'язання прикладів та задач).